پرانرژی تمرین کنید

پادکست شماره ۰۱

اپیزود ۰۱


عنوان:
اپیزود ۰۱


دی جی:
بردیا یونسی


مدت زمان:
۰۰:۳۵:۵۷

ادامه...

اپیزود ۰۲


عنوان:
اپیزود ۰۲


دی جی:
آمِرو


مدت زمان:
۰۰:۵۲:۴۱

ادامه...

اپیزود ۰۳


عنوان:
اپیزود ۰۳


دی جی:
مهران زنگنه


مدت زمان:
۰۰:۳۰:۰۵

ادامه...

اپیزود ۰۴


عنوان:
اپیزود ۰۴


دی جی:
بردیا یونسی


مدت زمان:
۰۰:۲۸:۵۴

ادامه...

اپیزود ۰۵


عنوان:
اپیزود ۰۵


دی جی:
بردیا عرب


مدت زمان:
۰۰:۵۷:۴۶

ادامه...